Kamu Kurumları

Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, ANKARA
Anadolu Agency (AA - Anadolu Ajansı), Ankara
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKARA
Ankara Numune Hastanesi, Ankara
BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA
Başbakanlık Kadının statüsü ve sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara
BOTAŞ Petroleum Pipeline Corporation (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) , Ankara
DARPHANE VE DAMGA MATBAAsI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İstanbul
Değirmendere Belediyesi, Kocaeli
Deprem Araştırma Dairesi, Ankara
Devlet Su İşleri Gn.Md., Ankara
Devlet Tiyatroları, Ankara
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara
Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, Ankara
GAP (southeastern Anatolia Project) Regional Development Administration MAIN SERVER, Ankara
General Directorate of Forestry, Ankara
General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA - Maden Tetkik ve Arama Gen. Müd.), Ankara
General Directorate of security (Emniyet Genel Müdürlüğü), Ankara
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Ankara
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul
İzmit Büyükşehir Belediyesi, İzmit
Kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü, Ankara
KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Ankara
KOSGEB Avrupa Birliği Merkezi, Ankara
Milli İstihbarat Teşkilatı (National Intelligence Organization), Ankara
National Library (Milli Kütüphane), Ankara
ODTÜ-KOSGEB Technology Development Center (Teknoloji Geliştirme Merkezi), Ankara
OGM, Ankara
Republic of Turkey Central Bank (T.C. Merkez Bankası), Ankara
Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs Animal Health Information System, Ankara
Republic of Turkey Ministry of Finance (T.C. Maliye Bakanlığı), Ankara
Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs (T.C. Dışişleri Bakanlığı), Ankara
Republic of Turkey Ministry of Industry and Trade (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) , Ankara
Republic of Turkey Ministry of National Defence (T.C. Milli Savunma Bakanlığı) , Ankara
Republic of Turkey Ministry of Transport (T.C. Ulaştırma Bakanlığı) , Ankara
Republic of Turkey Prime Ministry - State Planning Organization (T.C. Başakanlık Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarlığı) , Ankara
Republic of Turkey Prime Ministry Directorate General Of Press And Information (Basın-Yayın Enformasyon Gen. Müd) , Ankara
Republic of Turkey Prime Ministry state Institute of statistics (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü) , Ankara
Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat of Foreign Trade (T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı) , Ankara
Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat of Treasury (T.C. Başbakanlik Hazine Müsteşarlığı) , Ankara
SAVUNMA SANAYİİ MUSTEŞARLIĞI, ANKARA
SESAM Spor Eğitimi Sağlık ve Araştırma Merkezi, ANKARA
State Language Centre (Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi),Ankara,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara
Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara
T.C.BAŞBAKANLIK, Ankara
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Ankara
T.C. Kültür Bakanlığı (Ministry of Culture, Republic of Turkey), Ankara
T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara
T.C.Kopenhag Büyükelçiliği, Kopenhag
TOKI - Toplu Konut İdaresi , Ankara
TÜBİTAK (The scientific and Technical Research Council of Turkey) MAIN Server , Ankara
TÜBİTAK (The scientific and Technical Research Council of Turkey) Bilim ve Teknik Dergisi , Ankara
TÜBİTAK (The scientific and Technical Research Council of Turkey) MAM , Kocaeli
TÜBİTAK (The scientific and Technical Research Council of Turkey) MAM-GMBAE MOLIM , Ankara
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, Kocaeli
Turban A.Ş., Ankara
Turkish Petroleum Corporation (TPAO - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) , Ankara
Türk Tarih Kurumu , Ankara
Türk Telekom, Ankara
Türk Telekom, Manisa
Türkiye Büyük Millet Meclisi , Ankara
ULAKBIM - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi , Ankara
YÖK , Ankara

Üniversiteler

Abant İzzet Baysal University, Bolu
Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar
Akdeniz University, Antalya
Anadolu University, Eskişehir
Anadolu University I.I.B.F., Eskişehir
Ankara University, Ankara
Anadolu University MMF, Eskişehir
Ankara University Faculty of Dentistry, Ankara
Ankara University Medical school, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Ankara
Ankara Tıp Fakultesi Plastik Cerrahi Kliniği, Ankara
Ankara Tıp Fakultesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
Ankara University Faculty of Communication, Ankara
Ankara University Faculty of Pharmacy, Ankara
Ankara University Institution of Health Sciences, Ankara
Atatürk University, Erzurum
Balıkesir University , Balıkesir
Balıkesir University FTP service, Balikesir
BAŞKENT UNIVERSITY, ANKARA
Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, Ankara
Bilkent University, Ankara
Bilkent University BUPS, Ankara
Bilkent University Computer E. and Information science, Ankara
Bilkent University Electronic E. , Ankara
Bilkent University Graphics Design Dept , Ankara
Bilkent University Management Dept., Ankara
Bilkent University Science, Ankara
Bilkent University Tourism, Ankara
Bilkent University Undergraduate, Ankara
Boğaziçi University, İstanbul
Boğaziçi University Biology, İstanbul
Boğaziçi University, BUSIM Lab., İstanbul
Boğaziçi University, Computer Network Research Lab, İstanbul
Boğaziçi University, Computer Science, İstanbul
Boğaziçi University, Electronic E., İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Klübü, İstanbul
Boğaziçi University, Kandilli Rasathanesi , İstanbul
Boğaziçi University, Industrial E., İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Klübü, İstanbul
Boğaziçi University, Mechatronic Lab, İstanbul
Boğaziçi University, Physics, İstanbul
Celal Bayar University, Manisa
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
Cyprus International University, Kıbrıs
Çankaya Üniversity, Ankara
Çukurova University, Adana
Çukurova University, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Adana
Çukurova University, Faculty of Agriculture, Adana
Çukurova University, Faculty of Medicine-Tıp Fakültesi, Adana
Çukurova University Faculty of Medicine Department of Anesthesiology and Reanimation, Adana
Çukurova Univ. Tıp Fak Gogus ve Kalp Damar Cer ABD, Adana
Çukurova University, Faculty of Medicine, Orthopaedics., ADANA
Çukurova University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Adana
Deniz Harp Okulu, İstanbul
Department of Obstetrics and Gynecology Ataturk University, Erzurum
Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
Dokuz Eylül University, İzmir
Dokuz Eylül University, Electronic E., İzmir
Dokuz Eylül University, Faculty of Arts and sciences, İzmir
Dokuz Eylül University,Computer E., İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İzmir
EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERsITY, GAZİ MAGUSA
Ege University, İzmir
Ege Üni.Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir
Ege University Chemical Engineering Department , İzmir
Ege Universitesi Faculty of Sciences , İzmir
Ege University, Edebiyat Topluluğu , İzmir
Ege University, International Computer Institute , İzmir
Ege University, Social Sciences, İzmir
Ege University, Textile, İzmir
Ege University, Dentistry, İzmir
Ege University, Pharmacy , İzmir
Ege University, Agriculture, İzmir
E.U.Ziraat Fak. Süt Teknolojisi Bölümü, İzmir
Erciyes University, Kayseri
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri
European University of Lefke, North Cyprus
Fatih University, İstanbul
GATA Mil.Medical Faculty Radiation Oncology Department, Ankara
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, TOKAT
Galatasaray University, İstanbul
Gazi University, Ankara
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Ankara
Gaziantep University, Gaziantep
Gazi Iletisim Fakultesi, Ankara
Gazi Universitesi Teknik Egitim Fakultesi, ANKARA
Gaziosmanpasa University, Tokat
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze / Kocaeli
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyofizik Departmanı, Ankara
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara
Hacettepe University, Ankara
Hacettepe University, Computer Sci. E., Ankara
Hacettepe University, Electronic E, Ankara
Hacettepe University, Geology E., Ankara
Hacettepe University, Institute of Oncology, Ankara
Hacettepe University, Mathematics, Ankara
Hacettepe University, Medical Faculty-Genetics, Ankara
Hacettepe University, Nuclear E., Ankara
Hacettepe University, Physics E., Ankara
Hacettepe University, Statistics, Ankara
Hava Harp Okulu (The Turkish Air Force Academy), İSTANBUL
Istanbul Universitesi, Istanbul
İSTANBUL UNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, İSTANBUL
İnönü Üniversitesi, Malatya
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul
International American University, İstanbul
İstanbul Technical University, İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Klübü, İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul
İstanbul Üniversitesi Cerrahpa?a Tıp Fakültesi, İstanbul
İzmir Institute of Technology (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), İzmir
İzmir Institute of Technology (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Computer E., İzmir
Kara Harp Okulu (Military Academy), Ankara
Kara Harp Okulu Multimedya Kulübü , Ankara
Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rad. Onkolojisi Anabilim Dalı, Trabzon
Karadeniz Technical University, Trabzon
Kocaeli Universitesi, KOCAELİ
Kocaeli Üniversiyesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli?i Bölümü, İzmit
Koç University, İstanbul
Koc University Library search, Istanbul
Kırıkkale University , Kırıkkale
M.S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, İstanbul
METU-VLSI Home Page, Ankara
MUĞLA UNIVERSITY, MUĞLA
Marmara University, İstanbul
Middle East Technical University, Ankara
Middle East Technical University, Organizations and Centers, Ankara
Middle East Technical University, Student Groups, Ankara
Middle East Technical University, Departments, Ankara
Mimar Sinan University, İstanbul
Mimar Sinan University, İstanbul Museum of Painting and Sculpture, İstanbul
Mimar Sinan University, Mediaccess - A Multimedia Lab for Architecture, İstanbul
Mimar Sinan University, Turkish Film and TV Institute, İstanbul
Mimar Sinan University, Turkish Sculpture VR, İstanbul
Mustafa Kemal Üniversitesi, HATAY
Ni?de Üniversity, Niğde
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SAMSUN
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
Osmangazi University Department of Electrical Engineering, Eskişehir
Polis Akademisi Başkanlığı, Ankara
Sakarya Universitesi, Sakarya
Suleyman Demirel Universitesi
Şanlıurfa Valiliği 
Şanlıurfa Belediyesi
The school of Tourism Management & Hotel Administrartion, AYDIN
Uludağ University, Bursa
U.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Donanımı Programı, Bursa
Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Bursa
Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul
Yeditepe University, İstanbul
Yeditepe Uni. Hukuk Fakultesi, İstanbul
Yıldız Technical University, İstanbul

Askeri Kurumlar

      Genel Kurmay Baskanlığı , Ankara
      Kara Harp Okulu, Ankara
      MSB-ARGE Dairesi Teknik Bilgi Merkezi (Tekbim) , Ankara
      Milli Savunma Bakanlığı AsAL , Ankara