Bu sayfada yer alan tüm bilgiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesinden alınmıştır, daha ayrıntılı bilgi için http://www.iem.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu siteden aynı zamanda on-line pasaport başvurusuda yapılabilmektedir.

PASAPORT İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Pasaport; kanunla belirtilen yetkili makamlarca verilen ve hamiline bir ülkenin milli hudutlarından diğerlerine geçmeyi sağlayan belgedir. Pasaport almak isteyen vatandaşlardan ve görevlilerden alacağı pasaport türüne göre bazı belgeler istenir. Tanzim edilecek pasaportları türlerine göre;


1-Normal(Umuma Mahsus, Lacivert)Pasaport,
2-Hususi(Yeşil) Pasaport,
3-Hizmet Pasaportu,
4-Diplomatik Pasaport

olmak üzere dört grupta toplayabiliriz.


NORMAL (LACİVERT) PASAPORT MÜRACAAT BİLGİLERİ

Bu pasaport İl Emniyet Müdürlüklerince ve dış temsilciliklerimizce verilmektedir.Bu türden pasaport almak veya temdit ettirmek için herhangi bir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne veya dış temsilciliklerimize başvurmak mümkündür. Ancak nüfusa kayıtlı olduğu İl’den başka bir yere müracaat edilmesi halinde tanzim süresi uzamaktadır.


1- Normal pasaportun süre uzatımı işlemi veya ilk defa pasaport almak için 4 adet yeni çekilmiş (cepheden) fotoğrafı nüfus cüzdanının aslı ve (ön ve arka yüzü) fotokopisi ile birlikte ikamet edilen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bizzat müracaat edilmesi gerekir.

2- Normal Pasaportun kaybedilmesi, çaldırılması, vize reddi alınması, sınırdışı kaşesi vurularak yeni pasaport almak için: müracaat edilmesi gereken yer dilekçe ile (Pasaport Şubede yazılabilir) Pasaport Şube Müdürlüğü'nün Aksaray İl Emniyet Müdürlüğündeki yerine gelinmesi gerekir. İstenilen evraklar 1. maddedeki evraklardır.

3- Türk vatandaşı olupta yurt dışı doğumlu olan vatandaşlarımızda; bağlı bulundukları ilçe nüfus müdürlüklerinden alacakları vukuatlı- (Açıklamalı) nüfus kayıt örneği ve 1. ci maddedeki istenilen evraklarla birlikte yine dilekçede yazarak bizzat Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- Reşit olmayan çocukların: Anne – babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, müracatta yukarıdaki maddelerden ayrı, çocuk kendi başına pasaport alacaksa anne- baba ikiside, anne – babadan birinin pasaportuna işlenecekse diğer tarafın vereceği noterden tasdikli muvafakatname ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

5- Pasaport harçları; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenir ve 2003 yılı için miktarlar aşağıya çıkartılmıştır.

6 aya kadar olanlar ...................56.650.000 TL.
1 yıl için olanlar ........................80.810.000 TL.
2 yıl için olanlar ........................136.310.000 TL.
3 yıl için olanlar ........................194.800.000 TL.
3 yıldan 5 yıla kadar olanlar........276.070.000 TL.
_____________________________________
Cüzdan bedeli ..........................45.000.000 TL.

Duyuru: Online Pasaport müracaatlarını 01.01.2003 tarihinden önce önce internet üzerinden gerçekleştirip, şahsen müracaat etmeyen vatandaşlarımızın pasaport harç ve cüzdan bedelleri şahsen müracaat ettikleri tarih göz önünde bulundurularak tespit edilecektir.

6- Şahıslar pasaportlarındaki yukarıdaki sayılan durumlardan dolayı değiştirme yapmak istediklerinde; 1 defaya mahsus pasaportunun süresi var idiyse yine süresi kadar yeni pasaport alabilirler.

7- Pasaportlarında değişik ülkelerden vize alıpta bir başka ülkenin vizeyi kabul etmemesi : (İsrail vizesini- Arap Ülkeleri kabul etmiyor) durumunda pasaport muhafaza edilip yeni pasaport verilir, dönüşünde eski pasaportu tekrar alıp kullanabilirler. İstenilen belgeler, Dilekçe, 4 fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile birlikte pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat edilmelidir.

8- Kıbrıs Vatandaşları, Kıbrıs Konsolosluğundan alacakları yazıyla, Yabancılar Şube Müdürlüğü İdari Bürosundan havale alarak Pasaport Şube Müdürlüğüne gelmedirler. Diğer istenen evraklar 1. ci maddede belirtilenlerle aynırdır.

9- Hususi Pasaportlar (Süre uzatımı ve yeni ilk defa alanlar) sadece İl Emniyet Müdürlüğü Hususi Pasaport bölümünden yapılır . İstenilen evraklar için ilgili Hususi Pasaportlar kısmından yararlanılabilir.

10- Online pasaport Müracaatları; Normal ve Hususi Pasaportlar için yapılabilmektedir. Normal pasaportta (Süre uzatımı ve yeni pasaport almak için) açılan form eksiksiz doldurulup ikamet edilen İlçe seçilerek gönderilir. Hususi Pasaport ise çalışan ve emekliler için olmak üzere ayrı form açılır, sadece Pasaport Şubeye müracaat edilir.

11-Online Pasaport Müracaatını alan birimimiz yine e-mail ile müracaat sahibine bilgi verilecek ve tahkikatı bittiğinde yine bilgi verilecek ve 1. maddede istenilen evraklarla beraber veya küçük çocuk varsa ilgili maddede istenilen evraklarla birlikte bizzat müracaat etmeleri istenecektir.

Online müracaat sadece şahısların tahkikat (İl içi veya İl dışı) larını yapmaya yönelik bir uygulamadır. Tahkikatı biten şahıslara bilgi verildiğinde yine bizzat müracaata giderek ücret karşılığı alınacak formu doldurup müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu konuda yanlış anlaşılmalara meydan verilmemelidir.

12- Pasaport müracaatına gidecek vatandaşlarımızın mutlaka T.C. kimlik numarasına çıkartmış olarak gitmeleri gerekmektedir.

13- Sonradan T.C. vatandaşı olan şahısların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları açıklamalı Nüfus Kayıt Örneği ve 12. maddedeki evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

14- Pasaport Müracaatları ile ilgili tahkikatlar bilgisayar ağı üzerinden yapılarak (1) gün sonra hazır hale getirilmesi gerektiğinden, Online Pasaport Müracaatlarındaki aksaklıkların gözönünde bulundurulmayarak bizzat müracaat eden her vatandaşımız herhangi bir sakıncalı hali olmaması durumunda müracaat tarihinden itibaren (1) gün sonra pasaportlarını alabilirler.

HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT

Bu pasaport, yasama görevinde bulunan eski üyeler, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

Büyükşehir Belediye Başkanları ile İl ve İlçe Belediye Başkanlarına, görevleri süresince Hususi Damgalı Yeşil Pasaport verilir.

Hususi Damgalı Yeşil pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi Damgalı Yeşil Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı nevide pasaport verilmesi mümkündür.

Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların yanında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ile yine yanında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarına da Hususi Damgalı Pasaport verilir veya bunlar baba veya annelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir. Refakat hanesine kayıtlı bulunanlar, pasaport sahibi ile seyahat etmedikleri takdirde bu pasaportu kullanamazlar. Hususi Damgalı Pasaportlar 4 yıl süreli olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nce verilmektedir.

GEREKLİ BELGELER

A)Pasaport istek formu.
-Çalışanlar, çalıştıkları kurumlardan,
-Emekliler pasaport şubesinden almalıdırlar.
-İlk defa pasaport alacak Emekliler,emekli oldukları kurumdan emekli olduğu
tarihteki kadrosunu gösterir yazı,
-Elinde pasaport olan ve meslek kısmında EMEKLİ yazanlardan ise, Emekli tanıtma
karnesinin aslı ve fotokopisi.
B)Nufus Cüzdanının Aslı
C)İlk defa pasaport alanlar için 4 adet cepheden yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.
Pasaportunun süresini uzatanlar (Temdit ) için 3 adet vesikalık fotoğraf.
D)Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport cüzdan bedeli. (Temditler ve süre
uzatımı için alınmaz)
E)Daha önce herhangi bir pasaport alınmış ise getirilmesi
F)Reşit olmayan çocuklar için Noterden Muvafakatname.
-Çocuklar ayrı pasaport alacak ise Anne-Baba her ikiside,
-Çocuklar Anne pasaportuna refakat olacak ise Baba,
-Çocuklar Baba pasaportuna refakat olacak ise Anne vermelidir.
G)Reşit olan kız çocukları için bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı
(Açıklayıcı) nüfus kayıt örneği.
H)Reşit olan kız çocukları için hak sahibinin huzurda pasaport şubede imzalayacağı
tebligat.
I)Reşit olan kız çocukları için Sosyal Güvenlik Kurumlarından ( SSK,Emekli Sandığı ve
Bağ-Kur ) kaydı bulunup bulunmadığna dair belge.

18 yaşını doldurmuş ( reşit ) kız çocukları ;
-Hak sahibi VEFAT etmiş ise,
-Gelir getiren her hangi bir işte çalışıyor ise,
-Sosyal Güvenlik Kurumlarından (SSK,Emekli Sandığı veya Bağ-Kur) birine kaydı
bulunup maaş alıyor ise, ALAMAZLAR ve daha önceden Müdürlüğümüzden almış iseler kullanma hakları ortadan kalktığından Müdürlüğümüze teslimi gerekmektedir.

PASAPORT İSTEK FORMUNU DOLDURMA TALİMATI:

A-Form Daktilo veya tükenmez kalem ile okunaklı doldurulur.
B-Form ön yüzü Formu onaylayan yetkili tarafından imzalanır.(İmza örnekleri ilğili
yerlere gönderilen personel tarafından imzalanır) (Çalışanlar için)
C-Fotoğraf son 6 ay içerisinde cepheden çekilmiş olmalıdır.
D-Fotoğraf üzerinde müracaatta bulunan personelin bağlı olduğu birim ve kurumun
mühürü vurulur.(Çalışanlar için)
E-Nüfus kayıt bölümü doğru ve eksiksiz yazılmalıdır.
F-Talep sahibi kendisi imzalar. Ayrıca talep sahibinin Amiri imzalar ve
mühürler.(çalışanlar için)
G-Çocuklar için olan bölüm çocuklar pasaport alacak ise doldurulur.
H-Görev ünvanı bölümü Türkçe ve İngilizce yazılır.
I-Kadro derecesi bölümüne hangi kadro derecede bulunuyor ise o yazılır.

ÖRNEK : KADROSU 1(BİR)’dir.
1/4veya 3/1 ibaresi geçerli değildir. Kadrolar kesirli sayılar ile ifade edilmez.

j-Resmi yazı niteliğindeki pasaport talep formu üzerinde silinti ve kazıntı olmaz. Karalama yapıldığı taktirde yapan makam tarafından mühürlenir ve imzalanır.

HİZMET PASAPORTU

Bu pasaport, diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile yurtdışına gönderildiklerinde veya yurtdışında vazifeye alındıklarında verilir.

Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi Pasaport Emniyet Genel Müdürlüğü'nce verilmektedir

Gerekli Belgeler;

a) Bakanlık Onayı ve pasaport talep yazısı, üniversite mensuplarından YÖK yazısı,
b) Form dilekçe,
c) 3 adet (4,5 X 6 ebadında) fotoğraf ( temditler için 2 adet),
d) Nüfus cüzdanı veya noterden tasdikli örneği,
e) Reşit olmayanların kanuni temsilcilerinin muvaffakatnamesi istenir.

DİPLOMATİK PASAPORT

Bu pasaport, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Elçilikleri tarafından verilir.

Diplomatik Pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami 2 yıl için, daimi görevle gidenlere de azami 4 yıl için geçerli olmak üzere verilip, icabında aynı müddetle 3 defa temdit olunur.

Diplomatik Pasaportlar; TBMM üyelerine, TBMM üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay 1. ve 2. Başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, Orgenerallere, Oramirallere, eski Cumhurbaşkanlarına, Yasama Meclisleri eski Başkanlarına, eski Başbakanlara, Dışişleri eski Bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik ünvanı taşıyan Başbakan Müşavirleri ile Başbakan Dışişleri Danışmanlarına, Dışişleri Bakanlığı Meslek Mensuplarına , Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinin nezdinde memur edilen müşavirlere, ateşelere ve muavinlerine, Hükümet adına ve Milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya Milletlerarası toplantılar, kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya Milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere siyasi kuryelere verilir.

Diplomatik Pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi Diplomatik Pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilmesi mümkündür.

Diplomatik Pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanlarında yaşayıp, reşit bulunmayan erkek çocuklarına dahi Diplomatik Pasaport verilir veya bunlar baba veya annelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir.

Diplomatik Pasaportların refakat hanesine kayıtlı bulunanlar pasaport sahibi ile birlikte seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar.

Diplomatik Pasaportlarda, sahiplerine veya varsa refakat hanesine kayıtlı bulunanların birer adet fotoğraflarının pasaport üzerinde olması lazımdır.

Diplomatik Pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.