Bu sayfada yer alan tüm bilgiler T.C. Başbakanlık Gümrük Müşteşarlığı'nın resmi internet sitesinden alınmıştır, daha ayrıntılı bilgi için http://www.gumruk.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

YOLCU İŞLEMLERİ

I- YOLCU İŞLEMLERİ

1- Yolcu kimdir?
2- Kimler Yolcu Sayılmaz?
3- Yolcular Beraberinde Ne kadar Türk Lirası, Döviz Yurda Getirebilirler?
4- Yolcular Beraberinde Ne kadar Türk Lirası, Döviz Yurtdışına Götürebilirler?
5- Yolcular Beraberinde Ne kadar Ziynet Eşyasını Yurda Getirebilirler veya Yurtdışına Götürebilirler?
6- Zati Eşya Muafiyeti Ne Demektir?
7- Posta Yoluyla Gelen 100 EURO luk Eşya Muafiyeti Ne demektir?
8- Posta Yoluyla Gelen Hediyelik Eşya Muafiyeti Ne Demektir?
9- Hediyelik Eşyada Kaç EURO luk Muafiyet Uygulanır?
10- Hangi Sürelerde Bu Muafiyet Uygulanır?
11- Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Muafiyeti Var Mıdır?
12- Kaç EURO luk Muafiyet Vardır?
13- Vergileri Ödenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde Eşya Getirilebilir Mi?
14- Kıymeti 1500 Euroyu Geçerse Eşya Nasıl İthal Edilebilir?
15- Zati Eşyaya İlişkin Bir Liste Var Mıdır?

II- YOLCU GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPILARINDA BULUNAN GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARINDAN EŞYA İTHALİ

III- TRT KURUMU ADINA TAHSİL EDİLEN BANDROL ÜCRETLERİ


I- YOLCU İŞLEMLERİ

Yolcu kimdir?

Yabancı bir ülkeden kara, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ile yabancılar veya herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye’de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye’den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancılardır.


Kimler Yolcu Sayılmaz?

Vapur ve gemi süvarisi, tayfa ve hizmetlileri, şeftren, kondüktör, biletçi, kontrolör, makinist, ateşçi, gardfren, restoran şefi, şef brigat, garson gibi demiryolu ve yataklı ve yemekli vagon hizmetlileri, otomobil, otobüs, kamyon uçak, diğer kara, deniz ve hava nakil araçlarının sevk ve idaresinde, yolcu ve eşyalara ait hizmetlerde yolculuk süresince görevli şahıslar yolcu sayılmazlar)


Yolcular Beraberinde Ne kadar Türk Lirası, Döviz Yurda Getirebilirler?

Yolcular, sınırsız miktarda Türk Parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye'ye getirebilirler.

geri

Yolcular Beraberinde Ne kadar Türk Lirası, Döviz Yurtdışına Götürebilirler?

Yolcular, 5000.-ABD Doları veya eşiti efektifi beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler. Dışarıda yerleşik kişiler ile yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak, Türkiye’de yerleşik kişiler ise bankalardan döviz satın aldıklarını tevsik etmek kaydıyla 5.000.- ABD Doları veya eşitini aşan miktardaki efektifi beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler. Bankalar vasıtası ile yurt dışına Türk parası ve döviz transferi serbesttir.

Türkiye'den yapılacak bir ihracatın bedeli olarak, peşin ödeme yapmak üzere efektifi beraberinde getiren yolcuların, yurda girişte bunu deklare etmeleri ve belgelendirmeleri gerekir.


Yolcular Beraberinde Ne kadar Ziynet Eşyasını Yurda Getirebilirler veya Yurtdışına Götürebilirler?

Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000.-ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyasının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'den satın alınmış olduğunu tevsik etme şartına bağlıdır.


Zati Eşya Muafiyeti Ne Demektir?

Yolcuların beraberlerinde ya da yolculardan iki ay önceki veya altı ay sonraki süreler içerisinde getirilen, kendi kullanımlarına mahsus, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya gümrük vergilerinden muaftır.
Zati eşya olarak ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları inceleme ve sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Posta Yoluyla Gelen 100 EURO luk Eşya Muafiyeti Ne demektir?

Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 EURO’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır.

Posta Yoluyla Gelen Hediyelik Eşya Muafiyeti Ne Demektir?

Yurt dışındaki gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki gerçek kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen eşyanın ithali gümrük vergilerinden muaftır.

Bu muafiyet;

a) Ramazan (Şeker) ve Kurban bayramları ile yılbaşı ve noel münasebetiyle Türkiye’deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen,
b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,
c) Şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliğinde olan,
d) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmayan,

eşya için uygulanır.

geri


Hediyelik Eşyada Kaç EURO luk Muafiyet Uygulanır?

Gerçek kıymeti 300 EURO’yu geçmeyen eşya için uygulanır. Eşyanın birden fazla kalemden oluşması halinde toplam değerinin 300 EURO’yu geçmemesi gerekir.
İki ya da daha fazla kalemden oluşan bir sevkiyatın toplam kıymetinin 300 EURO’yu aşması halinde, toplam değerin 300 EURO tutarındaki kısmı için muafiyet uygulanır.

Hangi Sürelerde Bu Muafiyet Uygulanır?

Bu muafiyet, (a) bendinde belirtilen olaylardan bir ay önceki veya bir ay sonraki süreler içinde gönderilmiş veya Türkiye gümrük bölgesine girmiş eşya için uygulanır.

Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Muafiyeti Var Mıdır?

Yolcular (transit yolcular hariç) tarafından beraberlerinde getirilip, ithal edilen gayri ticari nitelikteki hediyelik eşya gümrük vergilerinden muaftır.
Bu muafiyet;

a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,
b) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus,
c) Hediye edilmek üzere getirilen,

eşya için uygulanır.

Müsteşarlık, hediyelik olarak ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleriyle miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları inceleme ve sonuçlandırmaya, bu hakkın suistimal edilmesini önlemek üzere hediyelik eşya muafiyetini kısıtlamaya yetkilidir.


Bu muafiyet, aşağıda yer alan eşya için her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.

a) Tütün ürünleri:

-Sigaralar 200 adet ve
-Sigarillolar (herbiri 3 gr. dan ağır olmayan purolar) 50 adet ve
-Puro 10 adet ve
-Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile) 200 gr. ya da
-Pipo tütünü 200 gr ya da
-Ağız tütünü 200 gr ya da
-Tömbeki 200 gr ya da
-Enfiye 50 gr

b) Alkol ve alkollü içecekler:

- 100 cc’lik 1 şişe ya da
- 70 cc veya 75’lik 2 şişe

c) En fazla 120 ml’lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon

d) Kahve

- Kahve 1 kg
- Çözülebilir hazır kahve 1 kg
- Çay 500 gr
- Çikolata 1 kg
- Şekerden mamul yiyecek 1 kg

e) Yolcuların kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda tıbbi malzeme ve ilaç.

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan muafiyet 18 yaşın altındaki yolcular için uygulanmaz.

Kaç EURO luk Muafiyet Vardır?

Muafiyet, yukarıda belirtilen a,b,c,d,e maddelerinde belirtilenler hariç olmak üzere, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 300 EURO’yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 145 EURO olarak uygulanır.

İki ya da daha fazla kalemden oluşan eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin Yolcu Beraberi Hediyelik Eşyada belirtilen değerleri aşması halinde muafiyet yalnızca toplam 300 veya 145 EURO tutarındaki kısma uygulanır.

Vergileri Ödenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde Eşya Getirilebilir Mi?

Gümrük vergileri ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 EURO’yu geçmeyen eşya saklı kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önceki veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelip, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat ya da yolcu başına kıymeti 1500 EURO’yu geçmeyen eşyadan sabit oranlı vergi tahsil edilir.
Bahsi geçen sabit oran, eşyanın kıymeti üzerinden %10 olarak uygulanır.

Sözü edilen limit dahilinde getirilen eşya;

a)Türkiye’deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen,
b)Yolcuların beraberlerinde getirdikleri,
c)Hediye edilmek üzere getirilen ya da gönderilen,
d)Kişinin şahsına veya ailesinin kullanımına mahsus,
e)Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olan,
f)Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,

nitelikte olmalıdır.

Kıymeti 1500 Euroyu Geçerse Eşya Nasıl İthal Edilebilir?

Getirilen eşyanın toplam kıymetinin 1500 EURO’yu aşması halinde, söz konusu eşyanın ithalinde ödenmesi gereken vergiler, yürürlükte bulunan esaslara göre tahakkuk ve tahsil edilir.

İthal konusu eşyanın kıymetinin tek başına 1500 EURO’yu geçmesi halinde, bu eşyanın gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararı ile belirlenen oranlara göre tahakkuk ve tahsil edilir.

Eşyaya sabit oranlı vergi uygulamadan önce, beyan sahibi bunun yerine ithalat vergilerinin uygulanmasını talep edebilir. Bu durumda eşya için ithalat vergileri tahsil edilmek suretiyle eşyanın ithaline izin verilir.

Bu çerçevede getirilen eşyanın vergi matrahının tespitinde esas alınacak kıymeti, ibraz edilen faturaya veya satış fişine göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin gümrük idaresince düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti idarece belirlenir.

Zati Eşyaya İlişkin Bir Liste Var Mıdır?

A- GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI

1- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya,

2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası,

3- Yolcu için elbiselik kumaş (en fazla 5 metre),

4- Naklihane hakkını haiz olan ve yurda kesin dönüş yapan yolcuya ait bir adet kürkten mamul giyim eşyası,

B- ELEKTRONİK EŞYA

1- Bir adet siyah-beyaz televizyon,

2- Bir adet renkli televizyon (55 Ekrana [55 Ekran hariç] kadar),

3- Bir adet 16 ekrana kadar renkli cep televizyonu (16 ekran dahil),

4- Bir adet siyah beyaz televizyon-radyo-teyp (kombine),

5- Bir adet video kamera ve 5 adet boş video teyp kaseti,

6- Sekiz mm.ye kadar alıcı veya gösterici sinema makinası (On adet boş sinema filmi ile birlikte),

7- Bir adet slayt gösterme makinası,

8- Cep tipi bilgisayar (ana bellek kapasitesi-Ram 132 K.byte'a [132 dahil] kadar),

9- Portatif compact disc player.

10- Bir adet kendi ses verebilen portatif radyo ve portatif radyo-teyp (portatif radyo-teybin özellikleri Müsteşarlıkça belirlenir.)

11- Bir adet volkmen veya cepte taşınabilen küçük teyp,

12- Kasetsiz ve kartuşsuz elektronik oyun aletleri,

13- Her birinden en çok 5 er adet olmak üzere plak, teyp kaseti veya compact disc,

14- GSM-Cep telefonu (SIM kartını havi olanlar),

C- MÜZİK ALETLERİ

1- Armonika,

2- Mandolin,

3- Kaval,

4- Mızıka,

5- Flüt,

6- Gitar,

7- Akordeon,

(Her birinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet)

D- SPOR VE OYUN ALETLERİ

1- İki bölmeli bir adet kamp çadırı,

2- Sualtı sporları için bir adet dalgıç takımı (nitelikleri, aksam, ve parçaları Müsteşarlıkça belirlenir.),

3- Uçan kanatlar (bir çift),

4- Motor takılmayan cinsten şişirme bir adet bot,

5- Su sporu için kullanılan yelken tertibatlı bir adet sörf,

6- Ayak paleti (bir çift),

7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç),

8- Satranç takımı,

9- Dama takımı,

10- Beş adet oyun kağıdı,

E- SAĞLIK CİHAZLARI

1- Hasta yolcuya ait yataklar,

2- Malüller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuklar,

3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar,

4- Gaz maskesi ve benzeri koruyucu elbise (en çok 2 adet).

F- MUTFAK EŞYASI

1- Yolculuk esnasında kullanılacak kadar tabak, tencere, çatal, kaşık, bıçak gibi mutfak aletleri,

2- Bir adet portatif piknik ocağı,

3- Bir adet semaver,

4- İki adet termos,

5- Akü ile çalışan kahve makinası,

G- TÜKETİM MADDELERİ

Yerli ve yabancı ayrımı yapmaksızın;

a)200 adet sigara (1 karton) ile 50 adet yaprak sigara.

Ayrıca,
200 gr. kıyılmış tütün ve 200 yaprak sigara kağıdı veya
200 gr pipo tütünü veya
200 gr ağız tütünü veya
200 gr tömbeki veya
50 gr enfiye,

b) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından satın alınmış olması halinde (a) bendinde yer alanlara ek olarak 200 adet sigara (1 karton), 100 adet yaprak sigara ve 500 gr. pipo tütünü,

2- 1,5 kg. kahve, 1,5 kg. nescafe. 500 gr. çay, 1 kg. çikolata, 1 kg. şekerden mamül yiyecek,

3- 100 cl'lik bir (1) şişe ya da 75 veya 70 cl'lik iki (2) şişe alkollü içki,

4- En fazla 120 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon,

H- DİĞERLERİ

1- Bir adet portatif yazı makinası,

2- Bir adet fotoğraf makinası (5 adet filmi ile birlikte),

3- Çocuk yolculara mahsus bir adet çocuk arabası,

4- Çocuk yolcuya mahsus ebadına bakılmaksızın bir adet bisiklet,

5- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar (en çok 10 adet),

6- Cepte taşınabilen ve pille çalışan hesap makinası,

7- Bir adet ütü (buharlı veya buharsız),

8- 1 x 1,5 metre ebadında seccade (yünlü, pamuklu veya sentetik olmak kaydıyla),

9- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç),

10- Bir adet masa saati,

11- Bir adet portatif gaz sobası,

12- Araçla birlikte yolculuk halinde (sadece araç sahibi veya sürücüsüne uygulanmak kaydıyla)

a) Tornavida takımı (ayrı büyüklükte olmak üzere en fazla 5 adet),

b) Lokma takımı (araçta kullanılan tipte olmak üzere en fazla 10 parça),

c) Oto pompası,

d) Akü şarj cihazı,

e) Akü ile çalışan otomobil süpürgesi,

f) Akü ile çalışan buzluk,

g) Stepne dışında bir adet oto iç ve dış lastiği,

13- Yolcunun durumuna göre Müsteşarlıkça zati eşya kapsamında mütalaa edilecek diğer eşya,

14- Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla 1 adet kedi veya 1 adet köpek veya 1 adet kuş veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla).

II- YOLCU GİRİŞ ÇIKIŞ KAPILARINDA BULUNAN GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARINDAN EŞYA İTHALİ

Yolcular, yolcu girişi ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında bulunan mağazalardan satın aldıkları Zati Eşya Muafiyet Listesinde yer alan eşya ile Yolcu Beraberi Hediyelik Eşyayı gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler.

Yolcular, yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mevcut mağazalardan Vergileri Ödenmek Suretiyle Yolcu Beraberinde İthal Edilen eşyadan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve yolcu başına 1500 EURO’yu geçmeyen eşyayı, eşyanın kıymeti üzerinden % 10 oranında vergi ödemek suretiyle ithal edebilirler.

İthal konusu eşyanın toplam kıymeti ile eşyanın kıymetinin tek başına 1500 EURO’yu geçmesi halinde eşyanın gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararında belirlenen oranlara göre tahakkuk ve tahsil edilir.

Yolcuların Zati Eşya Muafiyet Listesinde kayıtlı eşya ile Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Muafiyetinden faydalanmak suretiyle eşya ithal etmiş olmaları halinde, yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mevcut mağazalardan aynı eşyayı satın almaları mümkün değildir.

Yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mevcut mağazalardan konvertibl dövizler veya Türk Lirası ile satış yapılması mümkündür.

Yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mağaza açma izni vermeye; bu mağazalardan satışı yapılabilecek eşyayı, mağazalardan eşya alabilecek kişileri ve eşya alma sürelerini belirlemeye; mağazaların kuruluş, işleyiş, satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını düzenlemeye Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.


III- TRT KURUMU ADINA TAHSİL EDİLEN BANDROL ÜCRETLERİ

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uygu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını olmaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus olmak üzere gümrük idareleri tarafından 20.12.1999 tarihli ve 99/13768 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre bandrol ücreti tahsil edilerek TRT kurumuna aktarılmaktadır.

Söz konusu bandrol ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenir.

Cihaz Cinsi :

1.Renkli Televizyonlar

· 51 ekrana kadar (51 dahil)

55 EURO

· 51 Ekran-67 Ekran Arası (67 dahil)

85 EURO

· 67 Ekran-85 Ekran Arası (85 dahil)

100 EURO

· 85 Ekran-116 Ekran Arası (116 dahil)

120 EURO
· 116 Ekrandan yukarı

150 EURO

· Oto Televizyonları

85 EURO

2. Silah/Beyaz Televizyonlar

· 51 ekrana kadar (51 dahil)

25 EURO

· 51 Ekrandan yukarı

30 EURO

· Oto Televizyonları

30 EURO

3. Radyolar

· Cep tipi radyo alıcıları

10 EURO

· Saatli radyo veya radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi Üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, radyolu ışıldaklar ve radyolu vantilatörler

10 EURO

· Oto Radyo Alıcıları

15 EURO

· Taşınabilir radyo alıcıları

25 EURO
· Rack tipi birleşik cihazların (TUNER) radyo alıcı kartları

180 EURO


4. Videolar, Video kameralar (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar)

180 EURO


5. Televizyon Uygu Alıcı Cihazları

· Tek Kanallı

30 EURO

· Çok Kanallı

70 EURO

6. Birleşik Cihazlar (Kombine)

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

· Televizyon-Radyo

95 EURO

· Televizyon-Radyo-Teyp

130 EURO

· Televizyon-Video

195 EURO

· Televizyon-Radyo-Video

215 EURO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

· Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-walkman)

10 EURO

· Taşınabilir (pilli) radyo-pikap

35 EURO

· Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar

35 EURO

· Oto Radyo-Kasetçalar

35 EURO

· Oto Radyo-Kompakdiskçalar

45 EURO

· Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar

45 EURO

· Radyo-Kasetçalar

50 EURO

· Radyo-Kompakdiskçalar

71 EURO

· Radyo-Pikap

71 EURO

· Radyo-Kasetçalar-Pikap

140 EURO

· Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar

180 EURO

· Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar

180 EURO

7.Tuner kartları

· FM Tuner kartı

10 EURO

· TV Tuner kartı

15 EURO

8. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan Radyo-Televizyon yayınını almaya yarayan her türlü cihazlar

180 EURO